Alp Sevimlisoy Yatırım

Kurucumuz Alp Sevimlisoy tarafından İstanbul’da temelleri atılan Alp Sevimlisoy Yatırım Medya A.Ş. olarak faaliyetlerimizin bulunduğu sektörlerimizde; çok uluslu şirketlere, küresel ve bölgesel iştirakler için, uluslararası kurumlara ve global markalara, geniş açılı sonuç parametreleri kapsayan stratejiler yapılandırabilmekteyiz.

Çözümlerimiz; jeostratejik, finansal ve endüstriyel parametrelerin yanı sıra reel piyasa bazlı sistematik şekilde gerçekleştirilen analizlerimize dayanmaktadır. Bu analizlerin tamamı da kurumumuz yönetiminde yapılmaktadır.

Faaliyetlerimizdeki bakış açımız; makro & mikro temellere dayalı hedef planlamamız, ve risk değerlendirmelerimiz üzerinden oluşmakta; bu da kendi kurumsal yapımızın ve temsil ettiğimiz yönetimsel geleneklerin belirlediği yapısal amaçları gerçekleştirme kapasitemizle birleşmektedir. Söz konusu hedefler, bireysel işlemlerden ziyade kapsamlı kurumsal amaçları gerçekleştirme arzusuyla oluşturulmaktadır. Şirketimizin; EMEA piyasalara, jeostratejik insiyatiflere, belirlediğimiz varlık geliştirme alanlarına odaklanarak, bulunduğumuz coğrafyalarda çok uluslu şirketlerin ve uluslararası kurumların temsili noktasında uzmanlaşmıştır. Kurumsal yetkinliklerimiz sayesinde kurumunuzun tabi olabileceği faaliyet alanlarımıza ilişkin operasyonel yetkiler, coğrafi kısıtlamaları kapsayarak, küresel ve bölgesel piyasalardaki işlevi tercihleri doğrultusunda işlem kapasitesi sağlamaktadır.

Alp Sevimlisoy Yatırım Medya A.Ş. ekibi olarak uluslararası alanlarda yönetmelik geliştirme stratejileri, küresel savunma doktrin gelişmelerine katkı, çok uluslu şirketler ve uluslararası kurumlarla kurumsal ilişki yönetimi odaklı alanlarda çözümlerimiz bulunmaktadır (savunma, güvenlik ve kıtalararası ticaret alanlarını kapsayarak). Kurumsal finans alanlarına ilaveten; yatırım stratejileri, özel sermaye ve endüstriyel gayrimenkul dahil olmak üzere varlık geliştirme üzerine odaklı bir ekip geçmişine de sahibiz. Farklı sektörlerde ve bölgelerde uzmanlaşmamız, kurumsal tecrübemiz açısından şirketimizin sektörel eğiliminin geniş kapsamda olmasını sağlamaktadır.

Rafine yönetim yapımız ise iç komitemizin, sistematik kurumsal operasyonlarımız ve yönetim kurulu düzeyindeki kararlar üzerinde işlem yetkisine sahip olmasını sağlamaktadır.

Kurucumuz

Merkezi İstanbul'da bulunan Alp Sevimlisoy Yatırım Medya A.Ş.'nin CEO'su olan Alp Sevimlisoy, aynı zamanda “NATO’nun Akdeniz, Karadeniz ve Orta Doğu'daki Rolü", “Kıtalararası İttifaklar & Bölgesel Paktlar” ve “Konvansiyonel & Konvansiyonel Olmayan Savunma Doktrinleri”konularında uluslararası yayınlara sahip bir jeopolitik stratejist, savunma doktrin ekspertiz sahibi ve ulusal güvenlik uzmanıdır. Ayrıca Menkul Kıymetler sektöründe olan yönetimsel geçmişine ilişkin ülkeler arası ticari korumacılık içerikli dönemler üzerine uzmanlık gerçekleştirmiştir. Alp Sevimlisoy daha önce Bayes Business School’da (eski adıyla Cass Business School) yönetim kurulu üyesiydi. Alp Sevimlisoy Washington D.C. merkezli Atlantik Konsey’de Milenyum daimi üyesi olarak görev almaktadır.  

Merkezi Washington D.C.’de bulunan Atlantik Konseyinde Milenyum daimi üyesi olarak görev alan Alp Sevimlisoy’un kendisiyle düzenli yapılan röportajları ve yayınları başta Amerika Birleşik Devletleri olarak, Birleşik Krallık, Avrupa, Ortadoğu ve Doğu Asya da pek çok uluslararası yüksek tirajlı gazete, küresel medya kuruluş ve tanınan dergide sıkça yayınlanmaktadır. Bu platfromların bazıları, şöyle sıralanmaktadır: 

Newsweek, Politico, The Washington Examiner, The Sun, The Daily Express, The Daily Mirror, The Epoch Times, The Daily Caller, EU Observer, AOL News, NTD News,The Daily Mail, The National Journal, MSN News, Yahoo News, Benzinga, News24, Foundation for Defense of Democracies (FDD), Centre for the National Interest (CFTNI), The San Francisco Experience.

Uluslararası medyada sıklıkla yer alan Alp Sevimlisoy’un köşe yazıları başta Amerika Birleşik Devletleri olarak, Birleşik Krallık, Avrupa ve Doğu Asya da pek çok global öneme sahip gazete, ana akım medya kuruluş ve geleneksel dergide düzenli olarak yayınlanmaktadır. Bu platfromların bazıları, şöyle sıralanmaktadır:

The Daily Express, The Hill, The National Interest, Israel Hayom, Real Clear Defense, Real Clear World, The South China Morning Post, The Epoch Times, Geopolitical Monitor, Global Security Review, The Eurasia Review. 

Tüm bunların yanı sıra ünlü jeopolitik stratejist ve ulusal güvenlik uzmanının; “NATO içinde birleşik bir Akdeniz komuta yapısının rolü” üzerine de kapsamlı yayınları vardır. Kurumsal deneyimi Türkiye Cumhuriyeti’nin yanı sıra Akdeniz, Orta Doğu ve Afrika ülkelerini de kapsayan Alp Sevimlisoy; özellikle Akdeniz, Karadeniz, Orta Doğu ve Sahra Altı Afrika konularında Savunma Doktrini, Uluslararası Ticaret, ve Ulusal Güvenlik uzmanıdır. Alp Sevimlisoy Bloomberg Zirvesi gibi küresel etkinliklerde de konuşmacı ve panelist olarak yer almaktadır. Akdeniz, Karadeniz ve Orta Doğu bölgelerine ilişkin; ulusal güvenlik, savunma doktrin ve küresel korumacılık çağında ticaret ile ilgili konularda kurumlara ve güvenlik mensuplarına danışmanlık hizmeti vermiştir. Alp Sevimlisoy, özellikle Akdeniz Birliği ve NATO'nun güçlendirilmesine ilişkin İttifak çapında ortak ulusal güvenlik yapılarına odaklanması ve Atlantikçilik ideallerini savunmasıyla tanınmaktadır.

EMEA Stratejleri

Şu anda EMEA piyasalara odaklanmamızın yoğunlaştığı temel nokta, Türkiye Cumhuriyet’in deki faaliyetlerimiz üzerinedir. Dünyanın Atlantikçi yönelimli olan segmentinde meydana gelen mevcut jeostratejik ortamın bir sonucu olarak Türkiye Cumhuriyet’inin; Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Akdeniz, Kıta Avrupası ve Orta Doğu bölgeleriyle ülkeler arası ilişkileri sayesinde, şirketimiz açısından kuruluşumuzdan itibaren, kurumsal merkezimiz olmaya devam etmiştir. Stratejilerimizin de mevcut faaliyetlerimizi geliştirilmesinin yanı sıra istatistiksel temellerle ilgili ortak hedeflere & değerlere sahip olan kurumsal olarak temsil ettiklerimizin amaçları doğrultusunda gerçekleşmektedir. EMEA bölgesinde yerleşik kurumsal ilişkilerimiz, Türkiye Cumhuriyet’i başta olmak üzere, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki; işlem yaptığımız şirketlerin yerel iştiraklarıyla bütünleşmektedir.

Strateji Geliştirme

Alp Sevimlisoy Yatırım Medya A.Ş. olarak; küresel, bölgesel ve ülke odaklı gelişmelerle ilgili jeostratejik yönetmelikleri, savunma doktrinleri, kıtalar arası ticaret, ulusal güvenlik ve ekonomi içerikli konulardaki görüşleri düzenli olarak küresel medyada yayınlanan ve çok uluslu şirketler ve uluslararası kurumlar tarafından danışılan bir yönetim ekibine sahibiz. Şirketimiz hem ülke pazarına giriş öncesini hem de ülkede kurumsal varlığı mevcut uluslararası kurumların & çok uluslu şirketlerin yönetim düzeyinde yeniden kendi faaliyetlerini değerlendirmenin gerekli olduğu kararları almış kurum ve firmalara katkı ve destek sağlama prensipleriyle şirketler arası ilişkilere katkı sağlamaktadır. Çok uluslu şirketler ve uluslararası kurumlar, faaliyetleri kapsamında kurumsal risklerin tanımlanmasını ve sistemik eğilimlerin dahil edilmesini kapsayan stratejileri sağlamak adına ekibimizin uzmanlıklarını kullanmaktadırlar. Alp Sevimlisoy Yatırım Medya A.Ş., başta Türkiye Cumhuriyeti ve ayrıca; Akdeniz, Karadeniz ve Orta Doğu bölgelerinde, özel sektör ve uluslararası kurumların iş birliği kuruluşları arasında kurumsal yapı birlikteliğini sağlamaktadır.

Çok Uluslu Şirketlerin Temsilciliği

Alp Sevimlisoy Yatırım Medya A.Ş. faaliyetlerinin bulunduğu ülke pazarlarında çok uluslu şirketleri temsil etmektedir. Bu, işlemlere genel bakış atamalarının yanı sıra kurumsal yönetimlerin kapsayıcı hedeflere sahip olduğu kuruluşların temsilini de kapsamaktadır. Şirketimizin öncelikli odaklandığı bölgelerin en başında Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere, Akdeniz, Orta Doğu ve Karadeniz olmakta; savunma sektörü, bankacılık ve finansal hizmetler alanındaki yerel temsilcilik düzenlemeleri ve lüks gayrimenkul sektörünü kapsayan anlaşmalarda elde edilen deneyimler yer almaktadır.

Şirketimizin öncelikli odaklandığı bölgelerin en başında Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere, Akdeniz, Orta Doğu ve Karadeniz olmakta; savunma sektörü, bankacılık ve finansal hizmetler alanındaki yerel temsilcilik düzenlemeleri ve lüks gayrimenkul sektörünü kapsayan anlaşmalarda elde edilen deneyimler yer almaktadır.

Lüks Gayrimenkul

Lüks Gayrimenkul kolumuzla; Türkiye Cumhuriyetine, burada da özellikle İstanbul’da Boğaziçi çevresinde ve Bodrum gibi şehirlere odaklanmaktayız. Belirlenen bu lokasyonlardaki lüks gayrimenkul sektörü işlemlerini geleneksel kültürel ve çevresel değerlere uygun bir anlayış ile değerlendirmekteyiz. Şirketimiz, uzmanlığını kullanarak ve gerekli ticari hususları uygulayarak daha da geliştirilebilecek temel değerlemelere sahip varlıkları geliştirmeye odaklanmaktadır. Lüks gayrimenkul gelişmelerine ilişkin sahip olduğumuz ekspertiz sayesinde çok uluslu şirketleri ve uluslararası kurumları temsil edebilmekteyiz.

Uluslararası alanda sektör içerikli şirketler ile kurduğumuz stratejik ilişkiler sayesinde, kurumlar için lüks gayrimenkul sektörü işlemlerini gerçekleştirebilmekteyiz.

İletişim

Kurumsal İletişim

Alp Sevimlisoy Yatırım Medya A.Ş. tarafından kurumsal temsil edilme isteklerinizi sayfamızda belirtilen iletişim detaylarımız üzerinden gerçekleştirebilirsiniz, kurumsal ilişkiler ekibimizden biri sizinle iletişime geçecektir. Alternatif olarak, tüm iletişim bilgilerimizi aşağıda bulabilirsiniz:

Kurumsal İletişim Adresimiz: iletisim[at]alpsevimlisoyyatirim.com.tr

Kurumsal İlişkiler: +90 (212) 257 1907

Kurumsal Merkez Adresi: Dilhayat Sokak No. 32 Etiler, Beşiktaş, İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti